22 July 2024

Volledige Historie Bekend

Als ondernemer of ZZP-er heeft u de mogelijkheid om uw auto voor de belastingdienst als privé vermogen of zakelijk vermogen aan te merken. Beide mogelijkheden hebben ieder hun voor- en nadelen. De juiste keuze kan u al gauw honderden euro’s per jaar schelen. Let er wel op dat als de keuze eenmaal gemaakt is, deze niet meer is terug te draaien. Daarnaast kunt u, als ondernemer, gebruik maken van de voordelen van een grijs kenteken auto. Óók bij privé gebruik!

Omdat wij gemerkt hebben dat er veel onduidelijkheid bestaat over privé gebruik en de kosten en mogelijkheden, zullen wij op deze site proberen hier duidelijkheid in te verschaffen. Mocht u na het lezen van dit artikel nog vragen hebben bent u welkom om voor advies contact met ons op te nemen.

Hieronder worden de volgende zaken uitgelegd:

  • Uw auto als zakelijk bezit
  • Uw auto als privé bezit
  • De mogelijkheden bij een grijs kenteken auto

 

Uw auto als zakelijk bezit

Uw auto aanmerken als zakelijk bezit kan voor u als ondernemer veel voordeel opleveren.
U kunt de aanschaf van de auto opvoeren als bedrijfskosten waardoor het direct in mindering gebracht wordt op het bedrijfsresultaat wat uiteindelijk weer gunstig is voor de belastingheffing. Daarnaast kan een aardig bedrag aan terug te vorderen BTW worden ontvangen.

Als u een occasion marge-auto koopt kunt u geen BTW terugvorderen, bij een occasion BTW auto is dat wel mogelijk.

De auto mag jaarlijks voor minder dan 500km privé gebruikt worden, zonder dat bijtelling op uw privé inkomen plaatsvind. Ook hoeft hierbij geen BTW correctie op de privé gereden kilometers plaats te vinden. Voorwaarde is wel dat u jaarlijks een volledig sluitende kilometerregistratie heeft voor iedere gereden kilometer om aan te tonen dat u uw auto voor minder dan 500km voor privé doeleinden gebruikt heeft. Kunt u hieraan niet voldoen dan geldt volledige bijtelling op basis van de catalogusprijs van de auto, op uw privé inkomen.

Als u uw auto jaarlijks meer dan 500km privé gebruikt dan heeft u keuze uit de volgende twee opties:

  1. U voert jaarlijks 1,5% van de catalogusprijs (inclusief BPM en BTW) aan als BTW correctie voor privé gebruik. Hierbij hoeft u geen kilometerregistratie bij te houden.
  2. U heeft een sluitende kilometerregistratie en u berekent de BTW correctie voor de werkelijk gereden privé kilometers.

In beide gevallen geldt dat u bijtelling op basis van de catalogusprijs op uw privé inkomen krijgt.

Voorbeeld:
U schaft een auto aan die nieuw €75.000,- heeft gekost (€50.000,- zonder BPM en BTW), de auto is nu ouder dan 5 jaar.
U rijdt jaarlijks 45000km waarvan 5000 privé. U heeft aan onkosten en brandstof €8.000,-
Bij optie a voert u 1,5% x €75.000,- = €1.125,- aan als BTW correctie (u draagt dit extra als BTW af)
Bij optie b voert u (5000/45000) x 8000 x 21% = €186,67 aan als BTW correctie.

De belastingdienst hanteert voor een nieuwe auto een afschrijvingsperiode van 5 jaar, in dit voorbeeld dus €50.000,-/5jaar = €10.000,- per jaar. Gedurende deze periode moet ook over deze afschrijving BTW correctie plaatsvinden voor privé gebruik. In dit geval zou er dus (5000/45000) x €10.000,- = €1111,- aan BTW correctie bij komen waardoor optie b duurder wordt dan optie a.
Als u een auto koopt die jonger is dan 5 jaar is dit dus iets om rekening mee te houden.

Uit dit voorbeeld blijkt dat het al snel loont om een kilometerregistratie bij te houden. Let er wel op dat u ook in dit geval privé extra kosten zult maken vanwege de bijtelling op uw privé inkomen.

Als u een gebruikte auto aanschaft, is het niet mogelijk om de oorspronkelijke cataloguswaarde als bedrijfskosten op te voeren. Alleen de werkelijke aanschafprijs mag in mindering gebracht worden op het bedrijfsresultaat. Voor de bijtelling op uw privé inkomen wordt wel gerekend met de catalogusprijs.

Voorbeeld: U schaft een auto uit 2005 aan voor €10.000,-. Deze auto heeft nieuw €70.000,- gekost.
U mag €10.000,- in mindering brengen op uw bedrijfsresultaat maar u kunt bij een marge-auto geen BTW op de aanschaf terugvorderen. Als u de auto privé gebruikt moet u wel rekening houden met 25% van €70.000,- = €17.500,- bijtelling op uw privé inkomen! Bij dit voorbeeld is het veel voordeliger  om de auto als privé vermogen aan te merken.

 

Uw auto als privé bezit

Uw auto aanmerken als privé bezit kan een aantal nadelen maar ook aanzienlijke voordelen met zich meebrengen.

In tegenstelling tot wanneer u de auto als zakelijk vermogen aanmerkt, kunt in het geval van privé vermogen de kosten van de auto niet in mindering brengen op uw bedrijfsresultaat. Hierdoor hebt u aan het eind van het jaar relatief meer winst gemaakt en zult u meer belasting betalen.

Daar staat tegenover dat u de auto vrij privé kunt gebruiken, zonder bijtelling op uw privé inkomen.

U kunt per gereden zakelijke kilometer €0,19 als kilometervergoeding aftrekken van de winst van uw bedrijf.

De BTW over het onderhoud en gebruik bij zakelijk gebruik blijft aftrekbaar, gelijk aan wanneer de auto als zakelijk vermogen is aangemerkt.

Bij deze constructie is kilometerregistratie voor de zakelijk gereden kilometers verplicht. De registratie hoeft niet sluitend te zijn en privé kilometers hoeven niet te worden geregistreerd.

 

De mogelijkheden bij een grijs kenteken auto

Een grijs kenteken auto is in de eerste plaats een auto die aan een aantal technische specificaties voldoet die door de belastingdienst zijn gesteld (denk aan de missende achterbank, de geblindeerde zijruiten en het tussenschot). Hierdoor is de auto alleen geschikt voor goederenvervoer en niet voor personenvervoer. De auto dient als grijs kenteken auto gekeurd te zijn door de RDW om in aanmerking te komen voor het verlaagde wegenbelasting tarief.

Naast deze voorwaarden dient u als gebruiker ondernemer te zijn en BTW plichtig (u hebt een BTW nummer). Ook moet de auto voor minimaal 10% zakelijk gebruikt worden.

Als ondernemer mag u, met behoud van het lage wegenbelasting tarief, de auto onbeperkt privé gebruiken. De bovengenoemde bepalingen wanneer u de auto als privé of zakelijk vermogen aanmerkt, blijven van kracht. Als u de auto dus als zakelijk vermogen aanmerkt kunt u wel gebruik maken van de lage wegenbelasting maar moet u wel rekening houden met bijtelling op uw privé inkomen. Als u de auto aanmerkt als privé vermogen is dat niet het geval.

In tegenstelling tot wat vaak aangenomen wordt  is het als ondernemer dus mogelijk om privé gebruik te maken van het lage belastingtarief van een grijs kenteken auto, zonder bijtelling op uw privé inkomen.

 

 

× Offerte aanvragen?